Facebook

Galerie

Managementul restaurarii si valorificarii patrimoniului cultural


Descriere


 

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Ana Maria GRIGORE


Programul de studii universitare de master „Managementul restaurarii si valorificarii patrimoniului cultural” se organizează în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri,  ca master intredisciplinar, asigurând aprofundarea atat a  unor cunostinte specifice   economice si administrative cat si a   componentelor tehnice  privind fizica si chimia materialelor din arta si arheologie.
Misiuneaacestui program universitar de studii de master este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate viitori specialisti si experti in lansarea, conducerea si finalizarea unor  proiecte  de conservare, restaurare, reabilitare si reconstructie a patrimoniului national, in conditii economice optimizate prin incadrarea acestora in componenta  turismului cultural si  a cresterii numarului de  locuri de munca .
Obiectivele programului de master pot fi sintetizate astfel:
-          Formarea de specialişti de înaltă calificare în  managementul restaurarii si valorificarii patrimoniului;
-          Dezvoltarea abilitatilor în domeniul initierii de afaceri;
-          Acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare;
-          Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi consultanţăîn domeniul  patrimoniului;
-          Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
-          Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
-          Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.
Debuşeele profesionaleale absolvenţilor specializării programului de master:
-          Directii de patrimoniu
-          Consilii locale
-         Muzee si  asociatii implicate in mentinerea si pastrarea patrimoniului cultural
-          Arhiepiscopii
-          Propria firma
-          Intreprinderi private
Discipline:
·         Istoricul materialelor din arta si arheologie. Școli, curente și dinamica raspandirii lor;
·         Ghid general privind restaurarea, conservarea, reabilitarea și reconstrucția operelor de patrimoniu (stas-uri/standarde);
·         Dezvoltare durabilă
·         Managementul patrimoniului cultural
·         Tehnici și metode avansate de investigare a materialelor din operele de artă
·         Materiale si tehnici moderne in interventia de conservare si/sau restaurare
·         Starea de degradare a operelor de patrimoniu – metode imagistice de diagnoză
·         Antreprenoriat
·         Marketingul patrimoniului
·         Legislația patrimoniului cultural
·         Opera de patrimoniu – între real - fals - reproducere – metode chimice de datare si autentificare/ Opera de patrimoniu
Competenţele generaleale programului universitar de studii de master constau printre altele în capacitatea de analiză şi sinteză, relationare, comunicare si transformarea unei investitii in patrimoniul cultural intr-o activitate  profitabila din punct de vedere economic, social si de mediu. 
Competenţele profesionalegenerate de studiile programului includ capacitatea de a  initia si conduce o afacere in domeniul patrimoniului cultural care impune:  armonizare de echipe interdisciplinare;  abilitati de comunicare si de  dimensionare corecta ca timp si costuri a activitatilor interdisciplinare.
Durata:4 semestre (2 ani)
Credite: Fiecare semestru însumează 30 de credite tranferabile; total: 120 de credite transferabile.
                
 
 


Profesori


Prof.univ.dr. Constantin Ghiga
Prof.univ.dr. Ana Emandi
Prof.univ.dr. Octavian Duliu
Prof.univ.dr. Ioan Stamatin
Conf.univ.dr. Răzvan Papuc
Conf.univ.dr. Anca Monica Ardeleanu
Conf.univ.dr. Ana Maria Grigore
Conf.univ.dr. Otilia Ludmila Cinteza
Lector  univ.dr. Ioana Stanculescu


© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin