Facebook

Galerie

Managementul Crizelor


Despre MasterProgramul “MANAGEMENTUL CRIZELOR” reprezintă o structură de master ce urmărește calificări profesionale specifice administrației publice europene.
Misiunea acestui program de master este de a forma, în concordanță cu standardele de calitate, specialiști de înaltă calificare în prevenirea și gestionarea crizelor, care să contribuie la îmbunătățirea sistemului economic și la creșterea performanței în cadrul organizațiilor publice și private naționale și europene.
Obiectivele programului de master sunt:
-  Formarea de specialiști de înaltă calificare în prevenirea și gestionarea crizelor;
-  Perfecționarea în domeniul medierii și gestionării conflictelor;
-  Dezvoltarea activităților de cercetare științifică în domeniul crizelor și conflictelor la nivel național și european.Planuri de invatamant si Cursuri 
Filter file list:  
File name Size Last changed
Fise_Discipline
MC_2017_2019.pdf 54.0 KB06/11/2018
MC_2018_2020.pdf 57.4 KB06/11/2018
 


-  Politici publice: formularea politicilor de securitate națională
-  Crize și conflicte internaționale: prevenire și gestionare
-  Managementul riscului
-  Crize economice în contextul globalizării
-  Crize online și gestionarea bazelor de date
-  Managementul crizelor și auditul de securitate
-  Planificarea și managementul programelor pentru situații de risc
-  Managementul strategic în situații de criză
-  Mediere și tehnici de prevenire și gestionare a conflictelor
-  Metode și tehnici de cercetare. Scrierea rapoartelor
-  Managementul crizelor în sistemul de ordine și siguranță publică
-  Managementul comunicării în situații de criză
-  Decizia în condiții de risc și incertitudine
-  Gestionarea riscului de mediu
-  Asigurări împotriva situațiilor de risc
-  Riscuri demografice și sociale
-  Managementul comunicării în situaţii de criză
-  Decizia în condiţii de risc şi incertitudine
-  Gestionarea riscului de mediu
-  Asigurări împotriva situațiilor de risc
-  Analiza informaţiilor pentru prevenirea şi gestionarea crizelor
-  Sistemele Expert în Managementul Crizelor
-  Riscuri demografice şi sociale
-  Sectorul privat de securitate şi gestionarea crizelor
-  Practică de specialitateProfesori


Cadrele didactice sunt profesori ai Facultății de Administrație și Afaceri cu experiență didactică și de cercetare. În plus, o serie de profesori provin dintre liderii unor instituții publice sau private, cu experiență practică în managementul crizelor. Menționăm cadrele didactice implicate în acest program:

-  Prof. univ. dr. CONSTANTIN GHIGA
-  Prof. univ. dr. CĂTĂLIN GHINĂRARU
-  Prof. univ. dr. MARIAN ZULEAN
-  Prof. Univ. dr. BUCUR ION
-  Conf. univ. dr. MONICA ARDELEANU
-  Conf. univ. dr. MARIN BURCEA
-  Conf. univ. dr. SILVIU COJOCARU
-  Asist.Univ.Dr.COSMIN IMBRISCA 

 

PROFESORI ASOCIAȚI

-  Dr. Raed Arafat, Secretar de Stat, MAI -  Adrian Baciu, Project Manager Public Safety - Intergraph Computer Services
-  Catalin Tiseac Certified Projects Director – PM Solutions
-  AUREL BĂLOI, Director General Intergraph Computer Services
-  Gen (rez) dr. CONSTANTIN DEGERATU, fost sef al Statului Major General, fost consilier prezidential si fondator al Institutului de Studii de Securitate
-  Comisar-șef ANDREI GHEORGHE, director general adjunct, Direcția Generală Management Operațional
-  Dr. VIOREL MIHAILA, expert in comunicare strategica si operatiuni psihologice

AdmitereÎnscrierile se desfășoară în perioada 10 – 18 iulie 2017, documentele pentru înscriere sunt disponibile aici - http://www.faa.ro/index.php/studii-master/admitere
Candidaţii se admit în baza concursului de admitere, în funcţie de:
Proba 1:  30%  – examen licenţă
Proba 2 : 70%-proba orală (teoretico – aplicativă) – proba tehnico – aplicativă va fi organizată pe data de 20 iulie 2017.

Tematica pentru proba orală

1. HG 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, disponibila la: http://www.sgg.gov.ro/docs/
File/SGG/acte_normative/HG755-29-07-2005.pdf  
2. Strategia Naţională de Apărare a Tării pentru perioada 2015-2019, disponibila online la: http://www.presidency.ro/
files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
3. H.G. nr.1152/2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică; 
4. O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
5. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicat în M.Of. nr. 361 din 26/04/2004;© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin