Facebook

Galerie

Business Consulting

Descriere


 

Coordonator Master:

Prof.Univ.Dr. Sorin TOMA


Consultanţă în afaceri  - engleză   ( CA EN )
Eşti student pe profil economic sau social?
Doreşti să îţi dezvolţi o carieră în domeniul consultanţei în afaceri?
Doreşti să devii un manager mai bun pentru propria afacere?
Doreşti să pui accentul pe partea practică şi să înveţi de la specialişti din domeniu?
Atunci răspunsul la aspiraţiile tale este programul de masterat Business Consulting, singurul proiect de acest gen din România, al cărui plan de studiu este realizat în colaborare cu profesionişti din domeniu.
Acest plan de învăţământ abordează domeniul vast al administrării afacerilor, pornind de la necesitatea de consultanţi de specialitate în cadrul firmelor de pe piaţa din România, şi include discipline precum:
 
Anul I

-          International Business Law (Raluca Papadima)
-          IT for Business Consulting (Olteanu Cosmin)
-          Operations Management (Camelia Cojocaru)
-          Contemporary Issues in Management  (Camelia Surugiu)
-          Business Strategy and Models (Sorin-George Toma)
-          Intercultural Communication & Negotiation (Anca Anton)
-          Business Simulations (Bogdan Oancea)
-          Controlling and Financial Analysis (Camelia Cojocaru)
-          Business Competition and Marketing Strategies (Oana Hudea)
-          Limba franceză (Mădălina Toader)
-          Limba germană (Paul Calmâc)
 
Anul II
 
-          Enterprise Resource Planning (Silviu Cojocaru)
-          Leadership and Business Consultancy (Adela Coman)
-          Business Consulting (Renaldo Niță)
-          Creativity in Economy and Business (Cristian Tudoran)
-          Practice in Business Consulting  (Paul Marinescu)
-          Foundations of Business Analytics
-          Ethics and CSR (Sorin Toma)
-          Scientific Research for final thesis (Mihaela Păun)
-          Limba franceză (Mădălina Toader)
-          Limba germană (Paul Calmâc)
 
Ce face un consultant în afaceri în viaţa de zi cu zi?
Profesia de consultant este o meserie relativ nouă în România, ce presupune o activitate liberală, adică o profesie ce necesită cunoştiinţe specifice, o pregătire profesională de înaltă calificare, practicată într-un mod responsabil şi independent profesional, de către cei care furnizează servicii intelectuale şi/sau de creaţie, în interesul clienţilor şi terţilor.
     Activităţile cotidiene ale unui consultant sunt complexe şi variate. Consultanţa este în principiu înclinată spre antreprenoriat şi este în mare parte bazată pe proiecte. Mărimea proiectelor poate varia depinzând de tipul consultanţei, companie şi cererile clienţilor. De asemenea, proiectele pot fi realizate individual sau într-o echipă şi se pot desfăşura în diferite locaţii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.
În consultanţă se efectuează activităţi precum:
-          Realizarea unor cercetări şi colectări de date
-          Realizarea unor analize la nivel organizaţional
-          Comunicarea cu angajaţii, echipa de management şi alte persoane - purtători de responsabilităţi ai companiilor client – în vederea identificării problemelor care trebuie rezolvate
-          Formularea de ipoteze şi implementarea recomandărilor/ soluţiilor
-          Asigurarea asistenţei pentru implementarea recomandărilor/ soluţiilor
-          Traininguri şi workshop-uri
-          Pregătirea unor planuri de afaceri şi prezentarea acestora clienţilor
-          Managementul proiectelor şi programelor
-          Conducerea şi coordonarea membrilor echipei, incluzând analiştii
-          Leadershipul în relaţiile cu clienţii
Această gamă largă de abilităţi şi competenţe, dezvoltate pe perioada programului de masterat, îţi va permite să îţi pui în aplicare cunoştinţele acumulate în medii diverse, precum:
 

  • Firme de consultanţă în afaceri,
  • Firme de training în afaceri,
  • Companii multinaţionale,
  • Întreprinderi mici şi mijlocii,
  • Organizaţii non-guvernamentale,
  • Instituţii publice etc.


 
De ce acest program de masterat şi nu altul?
Datorită elementelor inovative pe care le introduce:
Programul de masterat Business Consulting este proiectat astfel încât studenţii să lucreze în cadrul cursurilor pe echipe de proiect. Fiecare an de studiu este împărţit în 8-10 astfel de echipe, fiecare echipă având 5 - 6 membri şi un manager/coordonator. Dorim, astfel, să cultivăm în cadrul colectivului de studenţi o atitudine deschisă, constructivă, orientată către performanţă, printr-un program care încurajează iniţiativa în rândul studenţilor. Evaluarea acestora se va realiza pornind de la contribuţia individuală şi analizând inclusiv contribuţia fiecăruia la nivelul echipei în care evoluează.
Profesorii şi consultanţii doresc să îţi împărtăşească cunoştinţele lor în domeniu, prin intermediul studiilor de caz ce prezintă realităţi actuale şi te conectează la piaţa muncii. Astfel, în funcţie de necesităţile fiecărui grup de studenţi, aceştia vor identifica domeniile ce solicită o atenţie deosebită. Permanent sunt invitaţi specialişti din mediul business care contribuie la creşterea valorii cursului şi facilitează fixarea informaţiilor necesare studenţilor. Astfel, în prezent programul beneficiază de participarea unor practicieni în domeniul consultanţei, precum: Doru Curteanu (Gemba Consult), Constantin Turmac (Compass Consulting), Renaldo Niţă (Dynamis Brand Consulting).
Dacă până în acest moment conceptul de networking îţi era străin, noi îţi demonstrăm importanţa unei reţele de comunicare ce aduce împreună studenţi, profesori, consultanţi şi practicieni din domeniul afacerilor, ce îşi propun implementarea unui standard ridicat de excelenţă pe piaţa din România. În cadrul acestei reţele vei fi conectat cu colegi care îţi vor putea deveni viitori colaboratori, facilitând comunicarea deschisă şi schimbul de experienţă.
Poţi să contribui şi tu, în calitate de student, apoi de consultant, la dezvoltarea reţelei şi poţi fi parte a ei, în calitate de student la Business Consulting. Vei învăţa să ai iniţiativă şi să dezvolţi contexte. Între creatorii de contexte şi cei care evoluează în contextele create de alţii există o distanţă care trebuie parcursă. Masteratul te va invita să elimini inerţia din viaţa ta şi să acţionezi independent, însă, atunci când este necesar, te va învăţa de asemenea să lucrezi în echipă. Parteneriatele pe care le-am încheiat cu firme de consultanţă din România ne-au demonstrat că o reţea în care sunt implicaţi profesorii, studenţii, consultanţii, oamenii de afaceri, este necesară pentru educaţia personală, dar şi pentru educarea membrilor unei societăţi. Această reţea va impune şi consolidarea ei pentru că de la iniţiator la dezvoltator există o distanţă care trebuie parcursă utilizând experienţele tuturor celor care sunt sau vor fi implicaţi în dezvoltarea acestui sistem. Acest masterat se va dezvolta în strânsă legătură cu alte concepte şi sisteme lansate în cadrul FAA.: SPHERAA (sfera educaţională), reţeaua parteneriatelor cu liceele din România, Cercul ştiinţific AERS (afaceri, etică şi responsabilitate socială), Centrul ştiinţific CSOLUB (centrul de strategii organizaţionale şi leadership al Universităţii din Bucureşti). Pentru că suntem un sistem deschis, aşteptăm de la dumneavoastră sugestii pentru îmbunătăţirea programului de masterat, pornind de la experienţele anterioare sau de la viziunile pe care le aveţi.
        Pentru că prima serie de absolvenţi a finalizat studiile, s-a creeat şi o bază de date în care figurează studenţi şi alumni. Pornind de aici se preconizează pentru cele două masterate de consultaţă în afaceri (Consultanţă în Afaceri şi Business Consulting) să se creeze un club Business Consulting în cadrul căruia periodic, profesorii, studenţii şi consultanţii să se întâlnească pentru a discuta teme de interes. Coordonatorii celor două programe de masterat Business Consulting vor lua legătura cu mari universităţi din lume care au realizat programe similare de masterat, pentru a crea o reţea internaţională a acestor programe. Astfel, se vor defini condiţiile pentru schimburile de profesori şi studenţi, la nivelul acestor masterate.
Programul de studii universitare de masterat este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (ARACIS). Programul este în deplină concordanţă cu cerinţele Procesului de la Bologna şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, asigurând pregătirea profesională, cunoştinţele teoretice şi competenţele necesare integrării depline a absolvenţilor în mediul de afaceri. Programul reprezintă ciclul al doilea de studii universitare, asigurând aprofundarea în domeniul administrării afacerilor. Acesta are un caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de master din ţări cu tradiţie în domeniu şi prin promovarea unor relaţii de parteneriat cu facultăţi de profil din Europa.
 
Absolvenţii programului de master vor dobândi:
Competenţe generale, de comunicare şi relaţionare
-          capacitatea de a prezenta în mod coerent probleme specifice domeniului afacerilor;
-          capacitatea de analiză şi sinteză a unor modele consacrate din consultanţă şi afaceri, oferirea de interpretări specifice fenomenelor economice şi de afaceri;
-          capacitatea de a gândi creativ, de a acţiona independent şi de a lucra în echipă;
-          capacitatea de a corela activităţi din domenii interdisciplinare;
-         capacitatea de a identifica soluţii la problemele apărute în cadrul programelor de consultanţă.
Competenţe cognitive şi practice
-          capacitatea de a evalua critic contexte de afaceri şi de a propune măsuri de eficientizare a activităţilor firmelor;
-          capacitatea de a construi ipoteze de lucru prin care să faciliteze găsirea unor soluţii la problemele identificate în cadrul programelor de consultanţă;
-          capacitatea de a identifica problemele la nivel organizațional și de a oferi soluții;
-          abilităţi de comunicare şi negociere;
-          capacitatea de a utiliza calculatorul în procesele de afaceri;
-          capacitatea de a elabora o lucrare ştiinţifică bine argumentată şi inovatoare.
 
Aptitudini şi deprinderi
-          abilitatea de a utiliza cunoştinţele economice şi capacităţile dezvoltate în cadrul firmelor de consultanţă, companiilor multinaţionale, întreprinderilor mici şi mijlocii;
-          abilitatea de a evalua contextele de afaceri şi de a realiza o consultanţă eficientă;
-          capacitatea de a dezvolta şi realiza programe de consultanţă corespunzător interesului şi nevoilor firmelor sau a altor tipuri de organizaţii;
-          cultivarea unei atitudini deschise, constructive şi orientate către performanţă.
 
Acest program vă oferă posibilitatea de a vă pune în valoare acumulările din perioada programului de licenţă, creând contexte specifice realizării de conexiuni surprinzătoare cu alte domenii. Din perspectiva acestui program de masterat, contează nu numai modul în care vedem realitatea, ci şi soluţiile originale pe care trebuie să le găsim la problemele pe care aceasta le provoacă.
Facultatea de Administraţie şi Afaceri în cadrul căreia se dezvoltă programul de Business Consulting are şansa de a colabora, la nivelul Universităţii, cu facultăţi precum: Sociologie, Psihologie, Filozofie, Matematică, Comunicare.
Cursul de Metode şi Tehnici Creative în Consultanţă oferă posibilitatea de a stabili echilibrul între rigoare şi inovaţie la nivelul echipelor de consultanţă.
Analiza stakeholderilor pe care am realizat-o în anul 2008 ne-a demonstrat utilitatea existenţei unui asemenea masterat în mediul academic românesc. Absolvenţii masteratului îşi vor desfăşura activitatea nu numai în domeniul consultanţei în afaceri, dar şi în domenii care ţin în general de activitatea economică. Interpretarea realităţii economice nu trebuie să fie specifică doar consultanţilor, ci şi oamenilor de decizie de la nivelul firmelor, instituţiilor publice şi ONG-urilor.
 ...

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin