Facebook

Galerie

Admitere studii tip Master

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20 


 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 

 

INFORMAŢII
ADMITERE MASTER 2019
 

 • Durata studiilor- 2 ani (4 semestre)
 • Locuri:- buget şi taxă
 • Taxă şcolarizare:- 3100 lei/an
 • Perioada de înscriere:- IULIE 2019
 • Programul de înscriere:

-Luni – Vineri:                   09.00 – 14.00
- Sâmbătă şi Duminică:    09.00 – 12.00


 

 • Specializări acreditate/numărul de locuri

Nr.
Crt.
Domeniul Programul de studii universitare de master Forma de învăţământ Cifra totală de şcolarizare
1. Ştiinţe administrative Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ IF* 50
2. Ştiinţe administrative Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială IF 50
3. Ştiinţe administrative Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane IF 50
4. Ştiinţe administrative Administraţie şi Politici Publice în Uniunea Europeană IF 50
5. Ştiinţe administrative Managementul crizelor IF 50
6. Administrarea Afacerilor Consultanţă în afaceri IF 50
7. Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii IF 50
8. Administrarea Afacerilor Consultanţă în afaceri
(în limba Engleză)
IF 50
9. Administrarea Afacerilor Economie comportamentală
(în limba Engleză)
IF 50
10. Marketing Marketing strategic și managementul vânzărilor IF 50
 

IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)
 
 
ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2019);
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • C.I. copie simplă;
 • 3 fotografii tip B.I;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Cerere tip de înscriere;
 • CV-ul Europass – 2 exemplare;
 • Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online https://po.unibuc.ro/master.php 


 
Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media obţinută la interviu;
 2. Media examenului de licenţă;
 3. Media anilor de studii de licenţă.
© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin