Facebook

Galerie

Marketing


 

Descriere


 

.


DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

 

Coordonatori Marketing:
 

Conf.univ.dr Cosmin OLTEANU
Lect.univ.dr. Emanuela AVRAM
Specializare acreditată.

Programul de studii, care funcționează din 2009, pregăteşte studenţi ce vor dobândi capacitate de analiză, sinteză, monitorizare şi gestionare a portofoliului de produse pe clienţi, abilităţi de culegere, prelucrare şi analiză preliminară a informaţiilor de marketing, identificarea activităţilor specifice de marketing din cadrul organizaţiei, abilități de elaborare a materialelor promoţionale.
 
1.      CURSURI
Planul de învățământ, întocmit în conformitate cu indicatorii și standardele ARACIS, cuprinde discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educațională la cerințele pieței muncii din punct de vedere al competențelor și al calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educațională se regăsesc următoarele discipline:

-  Economia întreprinderii;
-  Statistică în SPSS;
-  Marketing;
-  Baze de date în marketing;
-  Comportamentul consumatorului;
-  Cercetări de marketing;
-  Marketingul micilor afaceri;
-  Tehnici promoționale;
-  Cybermarketing;
-  Marketing internaţional;
-  Business to business marketing;
-  Marketing direct.

 
2.      PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
a.      Competențe profesionale

-  Urmărirea, monitorizarea şi gestionarea portofoliului de produse pe clienţi, segmente de piaţă şi zone geografice;
-  Culegerea, prelucrarea şi analiza preliminară a informaţiilor de marketing;
-  Monitorizarea legislaţiei din domeniul marketingului, a presei generale şi de specialitate;
-  Identificarea activităţilor specifice de marketing din cadrul organizaţiei, stabilirea duratei şi succesiunii acestora
-  Cunoaşterea particularităţilor activităţii de marketing din diverse domenii: industrie, agricultură, turism, bănci etc.

 
b.      Debușee profesionale
Debușeele profesionale ale absolvențialor acestui program sunt:

-  Economist în Departamentul Marketing ;
-  Operator de interviu;
-  Operator de marketing;
-  Responsabil de produs;
-  Asistent de marketing
-  Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuţie, comisionar;
-  Referent de marketing;
-  Merchandiser etc.

 
 

   

Planuri de Învăţământ şi Fişe Discipline


 
Filter file list:  
File name Size Last changed
MK_2016_2019.pdf 83.7 KB06/11/2018
MK_2017_2020.pdf 78.8 KB06/11/2018
MK_2018_2021.pdf 84.5 KB06/11/2018
 


Anul I - Semestrul I

Discipline obligatorii

Microeconomie 
Management general 
Bazele contabilităţii 
Economia întreprinderii
Matematică pentru economişti 
Istoria economiei 
Limbi străine: Engleză/Franceză / Spaniolă
Educaţie fizică 


Anul I - Semestrul II

Discipline obligatorii

Macroeconomie 
Statistică în SPSS 
Marketing 
Bazele informaticii 
Dreptul afacerilor 
Limbi străine: Engleză/Franceză / Spaniolă
Educaţie fizică 


Anul II - Semestrul I

Discipline obligatorii

Baze de date în marketing 
Comportamentul consumatorului 
Econometrie 
Management comercial 
Cercetări de marketing 
Limbi străine: Engleză/Franceză/ Italiană/Spaniolă
Educaţie fizică 

Discipline opţionale

Marketingul micilor afaceri / Relaţii publice

Discipline facultative

Gândire critică 
Curs deschis: International Marketing 


Anul II - Semestrul II

Discipline obligatorii

Tehnici promoționale 
Marketingul serviciilor
Finanțe și fiscalitate 
Ecomarketing 
Logistica mărfurilor 
Analiză economico-financiară
Limbi străine: Engleză/Franceză/ Italiană/Spaniolă
Educaţie fizică 
Practica de specialitate

Discipline opţionale

Sisteme informatice in marketing /Managementul firmelor mici şi mijlocii 

Discipline facultative

Educaţie media în marketing 
Discurs public 


Anul III - Semestrul I

Discipline obligatorii

Metodologia elaborării lucrării de licenţă 
Managementul forţelor de vânzare 
Cybermarketing
Marketing agroalimentar 
Marketing turistic 
Politici de prețuri 

Discipline opţionale

Programe aplicative pentru marketing / Analiza în R a informaţiilor de marketing 

Discipline facultative

Networking


Anul III - Semestrul II

Discipline obligatorii

Marketing internaţional 
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
Business to business marketing 
Marketing social-politic 
Marketing direct 
Practică de cercetare pentru lucrarea de licenţă

Discipline opţionale

Simulări de marketing / Proiecte de marketing 
Profesori 
 • Prof.univ.dr. Elena DRUICA
 • Prof.univ.dr. Gheorghe IOSIF
 • Prof.univ.dr. Paul MARINESCU
 • Prof.univ.dr. Bogdan OANCEA
 • Prof.univ.dr. Magdalena PLATIS
 • Prof.univ.dr. Sorin TOMA
 • Conf.univ.dr. Marin BURCEA
 • Conf.univ.dr. Camelia COJOCARU
 • Conf.univ.dr. Silviu COJOCARU
 • Conf.univ.dr. Rodica IANOLE
 • Conf.univ.dr. Vlad IONESCU
 • Conf.univ.dr. Cornelia NISTOR
 • Conf.univ.dr. Cosmin OLTEANU
 • Conf.univ.dr. Cristian POPESCU
 • Conf.univ.dr. Cristina POPESCU
 • Conf.univ.dr. Camelia SURUGIU
 • Lect.univ.dr. Emanuela AVRAM
 • Lect.univ.dr. Ionut CONSTANTIN
 • Lect.univ.dr. Eleonora CONTU
 • Lect.univ.dr. Radu HERMAN
 • Lect.univ.dr. Valentin LEOVEANU
 • Lect.univ.dr. Cristina PARASCHIV
 • Lect.univ.dr. Mihaela SANDU
 • Asist.univ.dr. Andreea ARDELEAN
 • Asist.univ.dr. Catalin GRADINARU
 • Asist.univ.dr. Cosmin IMBRISCA
 • Asist.univ.dr. Florin LIŢOI 
 • Viorel MIHAILA
 • Catalin RAIU
    

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin