Facebook

Galerie

Admitere Studii tip LicenţăADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România

Marketing și Business Administration

Tel: 021 305 37 43

Administratie Publica 

Tel: 021 305 37 40

Administrarea Afacerilor

Tel: 021 305 37 46

Cibernetică Economică

Tel: 021 305 37 38  


 

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ
Sesiunea IULIE 2019
 
 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă, conform H.G. 158/2018

 • Administraţie publică;
 • Administrarea afacerilor;
 • Marketing;
 • Business administration;
 • Cibernetică economică.


 

Candidaţii se admit pentru cele cinci programe/specializări în bazaconcursului de dosare, în funcţie de:

 • Proba 1          

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 

 • Proba 2          

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.). 

 • Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.
 

    Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing, Business Administration sau Cibernetică economică), depunând câte un dosar complet,pentru fiecare Program/Specializare.

 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 
Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:
 

Perioada de înscriere:-    IULIE 2019
 
Programul de înscriere:        

- Luni – Vineri: 09.00 – 14.00
- Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00

 
SITUAȚIA LOCURILOR SCOASE LA CONCURS LA ADMITEREA 2018

Domeniul de ierarhizare Denumirea
programului de studii universitare de LICENŢĂ
Număr locuri conform
HG 158/2018
Buget Taxă străini Taxă
Buget Rromi Absolvenți de licee situate în mediul rural*
Ştiinţe administrative Administraţie publică
+4(021)3053740
58 3 0 0 189
Ştiinţe economice Administrarea afacerilor
+4(021)3053746
54 3 0 0 143
Marketing
+4(021)3053743
49 1 0 0 100
Business administration
+4(021)3053743
17 0 0 0 58
Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică
+4(021)3053738
20 0 0 0 55
Taxa de înscriere 150 lei / dosar
Taxa de şcolarizare 3100 lei / an
Durata studiilor 3 ani / 6 semestre

            

    Actele necesare la înscriere:


 

 • Pentru absolvenţii din promoţia 2019 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţă de absolvire înoriginal sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • C.I. (copie simplă);
 • 3 fotografii tip B.I;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Cerere tip de înscriere;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
 • Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online https://po.unibuc.ro/admitere.php
 


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin