Facebook

Galerie

Administraţie Publică


 

Descriere


 

Coordonatori Administraţie Publică:
 

Conf.univ.dr Monica ARDELEANU
Asist.univ.dr. Ionut CONSTANTIN


Administraţia Publică reprezintă o structură de licenţă din domeniul de studii ştiinţe Administrative şi face parte din domeniul fundamental de Ştiinţe Sociale şi Politice.

   

Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici.

   

Competenţele generale în cadrul specializării se bazează pe cunoştinţe generale de bază necesare funcţiei publice, pe capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor administrative, pe dezvoltarea de aptitudini manageriale şi formarea unei gândiri logice privind fenomenul administrativ, etc.

Competenţele profesionale în cadrul specializării se referă la capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea funcţiei publice, pe capacitatea de înţelegere a mecanismelor vieţii administrative, pe abilităţi interpersonale de comunicare organizaţională precum şi pe abilităţi de elaborare de proiecte economice etc.

   

Administraţia Publică în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri asigură o armonioasă unificare a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile practice, potrivit cerinţelor deontologiei funcţiei publice. Astfel, activităţile didactice se sprijină pe acumularea de cunoştinţe prin proiecte şi studii de caz, prezentări active şi comentarii critice, aprecieri proprii cu privire la posibilităţile de ameliorare a situaţiei prezentate. Studenţii capătă încredere în munca depusă şi respect faţă de funcţia publică.

   

Planul de învăţământ al specializării de licenţă Administraţie Publică este conceput în conformitate cu orientările Procesului de la Bologna şi cu strategia naţională pe domenii. Sunt incluse discipline obligatorii, opţionale şi facultative în ponderi bine gândite şi necesiuni fundamentate pe competenţele dobândite.

  

La specializarea Administraţie Publică a Facultăţii de Administraţie şi Afaceri sunt cuprinse discipline de natură juridică şi economică într-un raport care să susţină competenţele domeniului. Desigur, între altele se studiază:

  

· Managementul instuţiilor publice

· Drept administrativ

· Teoria generală a dreptului

· Teoria administraţiei publice

· Contabilitatea instituţiilor publice

· Politici publice

· Finanţe publice

· Economia sectorului public

· Politici sociale

· Investiţii publice

· Management de proiect

· Dreptul muncii

· Deontologia funcţiei publice

· Urbanism şi amenajarea teritoriului

   

Planul de învăţământ mai cuprinde discipline care conferă competenţe de operare pe calculator în domeniul administraţie publică şi acordă atenţie deosebită cunoştinţelor de specialitate în limbi străine, engleză şi franceză, studenţii căpătând la finalizarea studiilor un certificat de competenţă lingvistică.

   

Practica de specialitate deţine o pondere semnificativă în generarea de abilităţi practice, facultatea susţinând programe de interni în instituţiile publice şi stagii de practică în cadrul instituţiilor administraţiilor publice centrale şi teritoriale. Principalele departamente în care sunt instituiţi studenţii sunt cele de resurse umane, relaţii publice, participare cetăţeneacă, servicii publice etc.

   

În prezent, facultatea acordă o atenţie deosebită componentei internaţionale şi include orientări curriculare legate de Economia Protecţiei Mediului, Drept Comunitar European şi Administraţie Publică Comparată.

   

Profesori

Prof.univ.dr. BERCIU ADINA
Prof.univ.dr. BONCIU CĂTĂLINA
Prof.univ.dr. BUCUR ION
Prof.univ.dr. GHIGA CONSTANTIN
Prof.univ.dr. MARINESCU PAUL
Prof.univ.dr. PLATIS MAGDALENA
Prof.univ.dr. TOMA SORIN
Conf.univ.dr. COMAN ADELA
Conf.univ.dr. IONESCU VLADIMIR CODRIN
Conf.univ.dr. NISTOR CORNELIA
Conf.univ.dr. PAPUC RĂZVAN
Conf.univ.dr. RĂDESCU DUMITRU
Prof.univ.dr. ZULEAN MARIAN
Conf. univ.dr. BRATU ANCA
Conf. univ.dr. BURCEA MARIN
Conf. univ.dr. COJOCARU SILVIU
Lector univ.dr. ISPAS GABRIEL
Lector univ.dr. ŞERBAN ALEXANDRINA
Lector univ.dr. UNGUREANU CARMEN
Asist.univ.dr. BREBEANU DĂNUŢA
Asist.univ.dr. CERNAT PETRONELA
Asist.univ.dr. GHEORGHE CRISTINA
Asist.univ.dr. ÎNTORSUREANU ELENA
Asist.univ.dr. LEOVEANU VALENTIN
Asist.univ.dr. LIŢOI FLORIN
Asist.univ.dr. MORLOVA ANCUŢA
Asist.univ.dr. NICULESCU MARIA
Asist.univ.dr. REUS LUCIA
Asist.univ.dr. STĂNCIULESCU CAMELIA
Asist.univ.dr. STOICESCU MAGDALENA
Asist.univ.dr. ŢUGUI CAMELIA
Asist.univ.dr. POPESCU CRISTINA
Prep.univ.drd. CONTANTIN IONUŢ
Prep.univ.drd. JOSAN IOANA JULIETA
Prep.univ. UDREA ANDREEA VICTORIA 

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin